Blog

Amor, aquesta passió tan humana. Què en diu l’Arqueologia?

Podem parlar de l’amor? Potser cal trobar el fil conductor que ens mostri com s’estimava fa milers d’anys. Ens serviria conèixer l’estructura de les relacions amoroses del temps dels nostres ancestres més antics? Com podem copsar el que eren els vincles d’amor més enllà dels tòpics que ens han arribat, amb aquella imatge del mascle, que arrossega tirant de la cabellera a la dona que ha conquerit?

La referència esmentada esdevé una imatge de domini, una posició de masculinitat, que ben bé podríem ajustar a un model purament animal. És tota una dèria, una curolla, poder destriar l’essència i les formes de les relacions que en aquells períodes es desenvolupaven. Tanmateix, potser no eren tan desajustades, ni tampoc tan desiguals com es descriu en les icones i imatges.

Com serien els mites de l’amor?

Ens mostrarien ja els efectes i conseqüències de l’amor romàntic i les seves trampes (1)? Molt segur que les preguntes tenen respostes complexes. Quines eren, llavors, les formes d’afalagar per aconseguir l’atracció sexual, les conductes generadores de dependència i domini?

Considerant que el Patriarcat es defineix per les relacions desiguals i de domini, entre homes i dones, probablement podríem destriar lluny dels nostres dies, i entre la polseguera de les recerques arqueològiques, rastres que ens defineixin aquest model dominador. Tal vegada en podem treure alguna lliçó molt profitosa. Identificar i conèixer per no repetir les errades.

Ara tenim al nostre abast el que ens aporten els feminismes. Amb el fruit de la seva lluita, amb la seva força i presència, es genera un gran ventall de tipologies de relacions que aporten llum i eines per a treballar tot l’àmbit de l’amor i relacions entre persones des de una òptica que possibilita rompre amb els rols de domini. Desenvolupar maneres d’estimar-nos bandonant l’únic format androcèntric i heteropatriarcal.

Actualitzant i reformulant les preguntes inicials: De quina manera ens estimem ara? Quins són els aprenentatges que en podem treure dels models més ancestrals? Com són de saludables les nostres relacions humanes? Superant el domini, essent capaços de generar diàleg, solidaritat, tolerància, corresponsabilitat, acollida, cura de la nostra salut i cura dels altres, i tants altres valors que ben segur han de conformar el feix de valors que ens acompanyin, que ens ajudin a créixer col·lectivament.

Anem fent part del camí i herència ancestral, potser hem de destriar a fons, quines són les fonts on nodrir-nos com a societat. Esdevé una tasca col·lectiva, de la qual anem deixant empremta.

Pere Fullana Falconer

(1) La construcció social del amor romántico. Coral Herrera Gómez. Edit. Fundamentos.

Horitzons de l'amor

Imatge cedida per en Jovino de Souza. Jaciment de les Pedres d’Ale, Skane, Suècia

Comparteix

Deixa un comentari

El teu correu no serà publicat. Required fields are marked *