Arquitectura Talaiòtica

Amb aquest taller pretenem donar a conèixer quins eren els trets més característics d’una casa talaiòtica. Aquestes cases foren construïdes amb parets de pedres i fang, amb un sòtil de bigues d’ullastre, terra i pedres, que junt als talaiots, són les construccions talaiòtiques més ben conservades.
Unes cases preparades per aguantar les temperatures extremes dels estius i els hiverns mediterranis.
Cases amb poques compartimentacions, però on es feia de tot: hi havia foganyes per cuinar, il·luminar i escalfar-les, dipòsits per emmagatzemar l’aigua, a vegades excavats a terra i altres en grans contenidors ceràmics i diverses àries de treball i descans.

Objectiu de l’Arquitectura Talaiòtica

Amb aquest taller pràctic els infants descobriran com vivien els habitants més famosos de les balears, els talaiòtics. Alhora treballaran les habilitats psicomotrius per a realitzar una maqueta que s’enduran a casa. També descobriran les diferències que hi ha entre una casa prehistòrica i una casa estandard d’avui dia.

Adreçat a: segon cicle de primària i primer cicle de secundària.