Emojis egipcis

Els nostres emojis egipcis són com els coneguts jeroglífics. Aquests són una de les escriptures més conegudes de l’Antiguitat. Al Vell Egipte s’utilitzaren representacions d’animals, persones, objectes i divinitats per explicar la quotidianitat d’una societat altament jerarquitzada. Els Faraons, les piràmides i els diferents Déus centraven la vida quotidiana de la seva gent.

Avui en dia, a banda d’utilitzar l’escriptura llatina, hem incorporat les emoticones, de forma quotidiana en l’ús dels diferents aparells de tecnologia digital, principalment a través dels telèfons mòbils. Aquesta simbologia, igual que l’escriptura jeroglífica, ens ajuda a expressar els nostres sentiments, emocions i realitats.

Objectiu dels emojis egipcis

Els nostres escolars,  estan familiaritzats amb el món icònic de les noves tecnologies. Tot jugant, ja han fet servir els telèfons dels seus pares i mares, i més d’un cop hauran enviat un whatsapp a algun parent, amic o desconegut. Hauran utilitzat els emojis que més els han agradat, i potser, hauran representat el seu estat d’ànim.

Amb aquest taller coneixeran els emojis més famosos de l’Antiguitat Mediterrània: els jeroglífics. Serà a partir d’aquesta simbologia que podran escriure el seu nom de forma divertida, tot afegint alguna icona que els pugui representar, sentint-se escrivans de l’Antic Imperi.

D’aquesta manera també podran conèixer i comprendre una part de la història de la Mediterrània, tot enduent-se un punt de llibre a casa, el qual els continuarà transportant al Passat a través de les seves lectures diàries.

Voleu escriure el vostre punt de llibre a través del llenguatge dels antics egipcis???

Adreçat a: primer i segon cicle de primària.