Farina amb Història

Farina amb història, és un taller pensat per conèixer un dels aliments més consumits a la Mediterrània, i un dels seus productes més famosos: el pa.

Els primers pobladors de les balears, ja dugueren els cereals com a aliment imprescindible per a assentar-se als nous territoris. Aquests començaren a poblar-se a finals del tercer mil·lenni, abans de la nostra era.

En els jaciments més antics de Mallorca es documenten recipients per emmagatzemar cereals i eines per fer farina. Els anomenats molins de vaivé. Aquests junt amb petits morters foren utilitzats, fins que arribaren els molins rotatoris d’Orient.

Amb els molins d’Orient, introduïts pels romans, arribaren noves formes de cuinar. Amb elles paregueren les Bucellatum, petites galetes d’oli altament aromatitzades per la incorporació d’espècies.

Objectiu de Farina amb Història.

Donar a conèixer el valor dels cereals, la seva utilització al llarg del temps. També coneixerem els diferents productes que es poden elaborar.

Amb aquesta activitat, coneixerem el valor de fer les coses. Farem farina amb molins de pedra, i veurem com canvia el concepte del temps. Aquest canvi també s’observa en la manera de cuinar i emmagatzemar.

Adreçat a: primària i primer cicle de secundària.